100 let našega društva

Sladek je sad dela

Čebelarsko društvo Zagorje šteje sto let.

30. marca 2019 ob 18. uri se bomo v gledališki dvorani Delavskega doma v Zagorju

ozrli v zanimiv in bogat včeraj,

se poveselili uspešnega danes

in pogumno odrinili v neznan jutri.

Prijazno vabljeni na sladko potovanje z nami!