Članarina 2023

Članarino društva lahko poravnate v času uradnih ur. Ali preko spletne banke. 

 

Članarina za leto 2023:

–          članarina za članstvo v ČZS je 40,00 € in društvu je 10,00 €; članarina znaša 50,00 €,

–          članarina ČZS za družinskega člana znaša 11,00 € in društvo 9,00 € znaša 20,00 €

–          članarina za družinske člane (v društvu) znaša 10,00 €;

–          članstvo v ČZS in društvu za starejše od 80 let ter invalide I. stopnje je 25,00 €;

–          članstvo v ČZS in društvu za učence, dijake in študente je 20,00 €;

–          članarina samo za članstvo v društvu je 20,00 €.

Naš TRR

Čebelarsko društvo Zagorje, Valvazorjeva 2, Izlake; odprt pri NLB d.d. Ljubljana, št. SI56 0233 8025 3402 796; BIC coda: LJBASI2X 

V nalogu morate obvezno v rubriko namen plačila navesti vaše ime in priimek, da vas bova dali v evidenco.