Zgodovina

Ustanovitveni občni zbor Čebelarske podružnice v Zagorju ob Savi je bil 30. marca 1919 v Ašičevi gostilni na Lokah. Lojze Ašič je bil namreč eden sklicateljev, preostala pobudnika sta bila Lojze Kolenc iz Zagorja in Ivan Lovrač iz Podlipovice.

Najstarejši časi

Čas po vojni

Društveni dom

Zadnje obdobje

Knjiga čebelarskega društva Zagorje ob Savi ob 75 obletnici delovanja, knjiga je na voljo v društvu.

čebelarskoDruštvoZAgorje