Zadnje obdobje

img9202

2011: Čebelnjak postavljen ob učni poti.

Prehod v slovensko samostojnost je izpostavil predvsem politične teme, povezane z državnostjo. Delovni zagorski čebelarji so vidno stopili v ospredje spet leta 1999, ko so ob 80. obletnici društva pripravili številne prireditve, ki so jih zaokrožili z izidom knjige Slastne medene dobrote, zbirko več kot dvesto kulinaričnih receptov, ki jih je zbral njihov član Drago Šikovec.

S prireditvami Dnevi medu v svojem domu, s katerimi so popularizirali čebelarstvo, so nadaljevali še nekaj naslednjih let, ko so pripravljali prikaze čebelarskih del in pokušnje medenih dobrot.

Še širše pa je seglo vedenje o enem najbolj dejavnih slovenskih čebelarskih društev 19. maja 2012, ko so na Izlakah gostili jubilejni deseti čebelarski praznik. Takrat so se na dvorišču Medijskega gradu zbrali čebelarji iz vse države. Enako ali celo še bolj svečano je bilo tudi dan prej, ko je bila odprta Valvasorjeva čebelarska pot, ki so jo člani uredili na pobočju med društvenim domom in grajskimi ruševinami.

Učna pot vodi po manjšem parku medovitih rastlin, v katerem so postavili mogočen čebelnjak, ki nudi tudi možnost apiterapije, in uredili prijetno počivališče s klopmi. Postavljene informacijske table obiskovalcem predstavijo zgodovino društva, čebele in njihovo življenje, hrano čebel in njihova bivališča, zadnja, peta tabla pa je namenjena predstavitvi čebeljih izdelkov.