ODDAJA VOSKA

Vosek lahko prinesete v društvo. In sicer samo v ponedeljek, 11.01.2021 in 18.01.2021, v času dežurstva, od 18:00 do 19:00 ure. Oddaja voska bo potekala malo drugače kot pretekla leta. Da bo čim manj stikov, bomo vosek sprejemale skozi okno društva. Potrebno ga je pravilno stehtati in skupaj z voskom boste v kuverti priložili tudi točen znesek za plačilo predelave, ker ne bomo menjale gotovine. Cena predelave je enaka prejšnjim letom, to je 1,50 € za kilogram voska (primer 5 kg voska = 7,50 €).