Čebelja hrana

O hrani čebel in glavnih pašah, ki se čebelam ponujajo v našem okolju, se obiskovalci podučijo na tretji postaji. Da bi bolje poznali za čebelarjenje pomembne vrste rastlin, so v parku zasejene nekatere medovite vrste. Opis te postaje zaključimo s podatkoma, da je pridelava kar treh četrtin hrane v Evropi odvisna od čebel, saj je kar 84 odstotkov rastlinskih vrst odvisnih od njihovega opraševanja. Tako čebele naredijo nekaj desetkrat večjo korist okolju kot samemu čebelarju.

HranaČebel